Contact info

Sectie Gezondheidseconomie en Doelmatigheidsonderzoek &
Sectie Methodologie en Toegepaste Biostatistiek


Sidney Rubinstein, PhD
|  T (020) 598.2520  |   s.m.rubinstein@vu.nl | Work days: Wed. & Fri. |
Postal address: |  Dept. of Health Sciences, Section Health Economics & Health Technology Assessment,
  de Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam | room U422
Bezoekadres: |  Wis- en Natuurkundegebouw, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam | Disclaimer

My citations: http://scholar.google.nl/citations?hl=en&user=R63izs8AAAAJ