Publications

User Guide Qualidem English version (FREE DOWNLOADABLE!) /files/2158 

PUBLICATIONS in peer reviewed journals (1988-March 2017)

• Dröes, R.M. Effecten van bewegingsactivering op het dagelijks functioneren van opgenomen SDAT-patiënten. [Effects of movement activation on daily functioning of SDAT-patients in nursing homes.] Bewegen en Hulpverlening, 1988, 2:135-142.
• Dröes, R.M. Beweging als middel in de (re)activering en (re)socialisering van demente ouderen; over de ontwikkeling van bewegingsprogramma's. [Movement as a mean in reactivation and resocialization of elderly with dementia; on the development of movement programmes.] Bewegen en Hulpverlening, 1992, 9(2):118-136.
• Dröes, RM. Psychosociale behandeling bij dementie.[Psychosocial treatment in dementia] (review) Tijdschrift voor Psychiatrie, 1995, 37(3):235-260.
• Dröes RM., Tilburg W van Amélioration du comportement agressif par des activités psychomotrices. L'Année Gérontologique, 1996, 10:471-482.
• Finnema EJ, Dröes RM, Kooij CH van der, Lange J de, Rigter H, Montfort APWP van, Tilburg W. van The design of a large-scale experimental study into the effect of emotion-oriented care on demented elderly and professional carers in nursing homes. Archives of Gerontology and Geriatrics, 1998, suppl. 6:193-200.
• Hopman-Rock M, Staats PGM, Tak ECPM, Dröes RM. The effects of a psychomotor activation programme for use in groups of cognitively impaired people in homes for the elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, 1999, 14:633-642.
• Hopman-Rock M, Staats PGM, Tak ECPM, Dröes RM. Effecten van een bewegingsactiveringsprogramma voor dementerende ouderen in verzorgingshuizen. [Effects of a movement activation programme for people with dementia in homes for the elderly.] Bewegen en Hulpverlening, 2000, 17:151-163.
• Dröes RM, Breebaart E, Tilburg W van, Mellenbergh GJ. The effect of integrated family support versus day care only on behavior and mood of patients with dementia. International Psychogeriatrics, 2000, 12(1): 99-116.
• Finnema E, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg W van The effects of emotion-oriented approaches in the care for persons suffering from dementia; a review of the literature. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2000, 15, (2):141-161.
• Finnema E, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg W van A review of psychosocial models in psychogeriatrics; implications for care and research. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 2000,14(2): 68-80.
• Finnema E, Lange J de, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg W van The quality of nursing home care: do the opinions of family members change after implementation of emotion-oriented care? Journal of Advanced Nursing, 2001, 35(5):728-740.
• Kat MG, Jonghe JFM de, Aalten P, Kalisvaart CJ, Dröes RM, Verhey FRJ. Neuropsychiatrische symptomen bij dementie: psychometrische aspecten van de Nederlandse Neuropsychiatric Inventory (NPI). [Neuropsychiatric symptoms in dementia: psychometric aspects of the Dutch Neuropsychiatric Inventory (NPI)] Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 2002, 33:150-155.
• Dröes, R.M., Meiland, F.J.M., Lange, J. de, Vernooij-Dassen, Tilburg, W. van The meeting centres support prgramme; an effective way of supporting people with dementia who live at home and their carers. Dementia. The International Journal of Social Research and Practice, 2003, 2(3):421-438.
• Finnema E, Lange J de, Dröes RM, Ribbe M, Tilburg W van Kwaliteit van verpleeghuiszorg. Verandert de mening van familieleden na het invoeren van belevingsgerichte zorg? [Quality of nursing home care. Does the opinion of family members change after the introduction of emotion-oriented care] Verpleegkunde, 2003, 18(2):103-113.
• Dröes, R.M., Breebaart, E., Meiland, F.J.M., Tilburg, W. van, Mellenbergh, G.J. Effect of Meeting Centres Support Programme on feeling of competence of family caregivers and delay of institutionalization of people with dementia. Aging & Mental Health, May 2004, 8(3):201-211.
• Dröes, R.M., Meiland, F.J.M., Schmitz, M., Tilburg, W. van Effect of combined support for people with dementia and carers versus regular day care on behaviour and mood of persons with dementia: results from a multi-centre implementation study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2004; 19:1-12.
• Meiland FJM, Dröes RM, Lange J de, Vernooij-Dassen M. Development of a theoretical model for tracing facilitators and barriers in adaptive implementation of innovative practices in dementia care. Archives of Geriatrics and Gerontology, 2004, suppl. 9:279-290.
• Dröes RM, Meiland FJM, Schmitz MJ, Boerema I, Derksen E, Lange J de, Vernooij-Dassen MJFJ, Tilburg W van Variations in meeting centers for people with dementia and their carers: results of a multi-centre implementation study. Archives of Geriatrics and Gerontology, 2004, suppl. 9:127-148.
• Dröes RM, Waele N de, Delft, B van, Wieringen PCW van, Scherder EJA. Een prentenboek voor mensen met dementie? Een pilot-studie naar het effect van een prentenboek op de communicatie tussen ouderen met dementie en hun gesprekspartners. [ A picture book for people with dementia? A pilot study into the effect of a picture book on the communication between elderly with dementia and their interlocutor]. Verpleegkunde, 2004, 19(3):208-219.
• Meiland, FJM, Dröes RM, Lange J de, Vernooij-Dassen, MJFJ. Facilitators and barriers in the implementation of the meeting centres model for people with dementia and their carers. Health Policy, 2005, 71(2): 243-53.
• Finnema E, Dröes RM, Ettema TP, Ooms ME, Adèr H, Ribbe MW, Tilburg W van The effect of integrated emotion-oriented care versus usual care on elderly persons with dementia in the nursing home and on nursing assistants; a randomized clinical trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2005;20(4):330-43.
• Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. A review of quality of life instruments used in dementia. Quality of Life Research, 2005,14(3): 675-686.
• Dröes RM, Meiland FJM, Schmitz M, Tilburg W. van Gecombineerde ondersteuning in Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vergeleken met reguliere dagbehandeling. [Combined support in Meeting Centers for people with dementia as compared to regular support.] Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 2005, 36:19-30.
• Meiland FJ, Kat MG, van Tilburg W, Jonker C, Dröes RM. The Emotional Impact of Psychiatric Symptoms in Dementia on Partner Caregivers: Do Caregiver, Patient, and Situation Characteristics Make a Difference? Alzheimer Dis Assoc Disord. 2005;19(4):195-201.
• Dröes RM, Meiland FJM, Doruff S, Varodi I, Akkermans H, Baida Z, Faber E, Haaker T, Moelaert F, Kartseva, V. and Y.H. Tan A dynamic interactive social chart in dementia care; Attuning demand and supply in the care for persons with dementia and their carers. Stud Health Technol Inform. 2005;114:210-20.
• Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Ooms ME, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. The concept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. International Psychogeriatrics, 2005;17(3):353-370.
• Osté J, Dröes RM. Ontwikkeling en implementatie van geintegreerde ondersteuning voor Surinaamse mensen met dementie en hun mantelzorgers. [Development and implementation of integrated support for Surinam people with dementia and their carers.] Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 2005, 36(6):232-243.
• Dröes, R.M., Meiland, FJM, Schmitz M, Tilburg W van Effect of the Meeting Centres Support Programme on informal carers of people with dementia: Results from a multi-centre study. Aging & Mental Health, 2006; 10(2):112-24.
• Dröes RM, Boelens EJ, Bos J, Meihuizen L, Ettema TP, Gerritsen DL, Hoogeveen F, Lange J de, Schölzel-Dorenbos C. Quality of life in dementia in perspective; an explorative study of variations in opinions among people with dementia and their professional caregivers, and in literature. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 2006, 5(4): 533-558.
• Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Ooms ME, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. The Qualidem QUALIDEM: Development and evaluation of a dementia specific Quality of Life instrument. Part I: scalability, reliability and internal structure. Int. J. Geriatric Psychiatry, 2007, 22( 5): 424-430.
• Dröes RM. Insight in coping with dementia; listening to the voice of those who suffer from it. Aging & Mental Health, 2007; 11(2):115-118.
• Ettema TP, Dröes RM, Lange J de, Ooms ME, Mellenbergh GJ, Ribbe MW. The Qualidem QUALIDEM: Development and evaluation of a dementia specific Quality of Life instrument. Part II: Validation. Int. J. Geriatric Psychiatry, 2007, 22: 424-430.
• Schölzel-Dorenbos CJM, Ettema TP, Boelens-van der Knoop E, Bos J, Gerritsen DL, Hoogeveen F, Lange J de, Meihuizen L, Dröes RM. Evaluating the outcome of psychosocial and farmacological interventions on quality of life of people with dementia: when to use what QoL instrument? Int. J. Geriatric Psychiatry 2007, 22: 511-519.
• Hertogh CMPM, de Boer ME, Dröes RM, Eefsting JA. Would we rather lose our life than lose our self? Lessons from the Dutch debate on euthanasia for patients with dementia. The American Journal of Bioethics, 2007, 7(4):48-56.
• Hertogh CMPM, de Boer ME, Dröes RM, Eefsting JA. Beyond a Dworkinean view on autonomy and advance directives in dementia. Response to open peer commentaries on “Would we rather lose our life than lose our self? Lessons from the Dutch debate on euthanasia for patients with dementia”. The American Journal of Bioethics, 2007, 7(4):W4-W6.
• Roest HG van der, Meiland FJM, Maroccini R, Comijs HC, Jonker C, Dröes RM. Subjective Needs in People with Dementia. A Review of the Literature. International Psychogeriatrics, 2007 Jun,19(3):559-92.
Lauriks S, Dröes RM. Ontwikkeling van de Gedragsobservatieschaal Psychomotorische Therapie voor demente ouderen (GPMT-dem). [Development of the Behaviour observation scale Psychomotor Therapy for elderly with dementia (BPMT-dem)] Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2007, 38:38-53.
• Smits CH, de Lange J, Dröes RM, Meiland F, Vernooij-Dassen M, Pot AM. Effects of combined intervention programmes for people with dementia living at home and their caregivers: a systematic review. Int J Geriatric Psychiatry, 2007 Apr 24; [Epub ahead of print]

. Ettema, T.P. E. Hensen, J. de Lange, R.M. Dröes, G.J. Mellenbergh, M.W. Ribbe

Self report on Quality of Life in dementia with modified COOP/WONCA Charts. Aging & Mental Health, 2007; 11(6): 734-742.
. Moniz-Cook, E., Vernooij-Dassen, M., Woods, R., Verhey, F., Chattat, R. Vugt, M. de, Mou-tain, G., O Connell, M., Harrisson, J., Vasse, E., Dröes, R.M., Orrell, M. For the Inter dem group A European Consensus on outcome measures for psychosocial intervention research in dementia care. Aging & Mental Health, 2008; 12(1):14-29.
. Roest, H.G. van der, Meiland,F.J.M., Hout,H.P.J. van, Jonker, C., Dröes,R.M. Validity and reliability of the Dutch version of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly in community-dwelling people with dementia. International Psychogeriatrics, 2008; 20(6):1273-1290.

. Roest, H.G. van der, Meiland, Haaker, T., Reitsma, E., Wils, H., Hout, H.P.J. van, Jonker, C., Dröes,R.M. Finding the service you need: Human centered design of a Digital Interactive Social Chart in DEMentia Care (DEM-DISC). The Journal on Information Technology in Healthcare, 2008;137:210-24.

. Nugent CD, Davies RJ, Donnelly MP, Hallberg J, Hariz M, Craig D, Meiland F, Moelaert F, Bengtsson JE, Savenstedt S, Mulvenna M, Dröes RM. The devlopment of personalised cognitive prosthetics. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008:787-90.

. De Boer, M.E., Hertogh, C.M.P.M., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. Use of advance directives in dementia; the patients’ perspective. Palliative Medicine, 2008, 22(4):400-401.

. Roest, H.G. van der, Meiland, F.J.M., Comijs, H.C., Derksen, E., Jansen, A., Hout, H. van, Jonker, C., Dröes, R.M. What do community dwelling people with dementia need? A survey among those who are known by care and welfare services. International Psychogeriatrics, 2009 Oct;21(5):949-65. Epub 2009 Jul 15.

. Davies, R.J., Nugent, C.D., Donnelly, M., Hettinga, M., Meiland, F., Moelaert, F., Mulvenna, M.D., Bengtsson, J.E., Craig, D., Dröes, R.M. A User-Driven Approach to Develop a Cognitive Prosthetic to Address Unmet Needs of People with Mild Dementia. Journal of Pervasive and Mobile Computing, 2009, 5(3) pp. 253-267, ISSN: 1574-1192, http://dx.doi.org/10.1016/j.pmcj.2008.07.002.

. Meiland, F.J.M., Reinersmann, A., Sävenstedt, S., Bergvall-Kåreborn, B., Hettinga, M., Craig, D., Andersson, A.L., Dröes, R.M. User-participatory development of assistive technology for people with dementia – from needs to functional requirements. First results of the COGKNOW project. Non-pharmacological therapies in dementia, 2010, 1(1): 71-91.

. Boer, M.E. de, Hertogh, C.M.P.M., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. Advance directives in dementia: issues on validity and effectiveness.International Psychogeriatrics, 2010 Mar;22(2):201-8. Epub 2009 Aug 10.

. Roest, H.G. van der, Meiland, Jonker, C., Dröes, R.M. User evaluation of the DEM-DISC. Aging and Mental Health, 2010 mei, 14 (4) :461-70.

. Van Mierlo, L.D., Van der Roest, H.G., Meiland, F.J.M., Dröes, R.M. Personalized Dementia Care; proven effectiveness of psychosocial interventions in subgroups. Ageing Res Rev. 2010 Apr;9(2):163-83. [Epub ahead of print] 2009 Sep 23.

. Dröes, R.M., Mierlo, L.D. van, Roest, H.G. van der, Meiland, F.J.M. Focus and effectiveness of psychosocial interventions for people with dementia in institutional care settings from the perspective of coping with the disease. Non-pharmacological therapies in dementia, 2010,1(2):139-161.

. Bouman, A.I.E., Ettema, T.P., Wetzels, R.B., Beek, A.P.A. van, de Lange, J., Dröes, R.M.Qualidem: Evaluation of a Dementia-specific Quality of Life Instrument for Persons with Dementia in residential settings; Scalability and Reliability of Subscales used in four Dutch Field Surveys. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2010 Sep 15. [Epub ahead of print].

. Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A., Hertogh, C.M. Advance directives for euthanasia in dementia: Do law-based opportunities lead to more euthanasia? Health Policy, 98, 2010, 256-262;  Jul 26. [Epub ahead of print]

. Monfort, J.C., Villemur, V., Lezy, A.M., Baron-Laforet, S, Dröes, R.M. From paedophilia to gerontophilia. Lancet, 2011, Vol. 377, Jan 22, 300.

. Van Mierlo, L.D., Meiland, F.J.M., Van der Roest, H.G., Dröes, R.M. Personalized caregiver support: Effectiveness of psychosocial interventions in subgroups of caregivers of people with dementia. Int. J. Geriatric Psychiatry, accepted 4 Jan 2011.

. Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J., Hertogh, C.M.P.M. Advance directives for euthanasia in dementia: how do they affect patient care in Dutch nursing homes? Experiences of physicians and relatives. J. American Geriatrics Society, accepted 3 Jan 2011.

. Meiland, F.J., Mulvenna, M.D., Dröes, R.M., Bouman, A.I.E., Sävenstedt, S., Davies, R.J., Hettinga, M., Craig, D., Bengtsson, J.E., Martin, S., Involving persons with dementia in the design and evaluation of an electronic cognitive aid. Interacting with Computers, Submitted 31 Oct 2010, Accepted and expected published June 2011.

. Meiland, F.J.M., Dröes, R.M., Lange, J. de, Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Tilburg, W. vanPredictors of effective support in meeting centers for people with dementia and their carers, Nonpharmacological therapies in dementia, accepted 2010.

. Kooij. CH. Van der, Dröes, R.M., Lange, J. de, Ettema, T.P., Cools, H., Tilburg. Van The implementation of integrated emotion-oriented care; did it actually change the attitude, skills and time spending of trained caregivers? Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, accepted 11 Jan 2011.

. Jansen, A.P.D., Van Hout, H.P.J., Nijpels, G., Rijmen, F., Dröes, R.M., A.M. Pot, Schellevis, F. Van Marwijk, H.W.J., Stalman, W. Effectiveness of case management among older adults with early symptoms of dementia and their primary informal caregivers: a randomised clinical trial. International Journal of Nursing Studies, accepted feb 2011.

Dröes, R.M., Van Mierlo, L.D., Meiland, F.J.M., Van der Roest, H.G. Memory problems in dementia: Adaptation and copingstrategies, and psychosocial treatments. Expert Reviews Neurotherapeutics, 2011,11(12)1769-1782.

Van Mierlo, L.D., Meiland, F.J.M., Dröes, R.M. Dementelcoach: effect of telephone coaching on carers of community dwelling people with dementia. Int Psychogeriatr. 2012 Feb;24(2):212-22.

Boer, M.E. de, Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. Hertogh, C.M.P.M. (2011) Advance directives for euthanasia in dementia: how are they dealt with in Dutch nursing homes? Experiences of physicians and relatives. Journal of the American Geriatrics Society, 59(6): 989-96.

Dröes, R.M., Meiland, F.J.M., Schmitz, M., Tilburg, W. van An evaluation of the Meeting Centres Support Programme among persons with dementia and their carers. Nonpharmacological Therapies in Dementia, 2011, 2(1)19-39.

Van Mierlo, L.D., Meiland, F.J.M., Van der Roest, H.G., Dröes, R.M. Personalized caregiver support: Effectiveness of psychosocial interventions in subgroups of caregivers of people with dementia. Int. J. Geriatric Psychiatry, 2012 Jan;27(1):1-14.

Dijk, A.M. van, Weert, J.C.M. van, Dröes, R.M. Does theatre as intervention improve the       quality of life of people with dementia? International Psychogeriatrics, 2012, Feb;24(3):367-81.

De Boer, M.E. de, Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A., Hertogh, C.M.P.M. ‘Thoughts on the future. The perspectives of people with early-stage Alzheimer’s disease and the implications for advance care planning.’ AJOB Primary Research 2012 Volume 3, Issue 1 pp. 14-22; DOI: 10.1080/21507716.2011.636784

Meiland, F.J., Bouman, A.I.E., Sävenstedt, S., Bentvelzen, S., Davies, R.J., Mulvenna, M.D., Nugent, C.D., Moelaert, F., Hettinga, M., Bengtsson, J.E., Dröes, R.M., Usability of a new electronic cognitive device for community-dwelling people with mild dementia. Aging & Mental health, 2012,16(5):584-591.

Kooij. CH. Van der, Dröes, R.M., Lange, J. de, Ettema, T.P., Cools, H., Tilburg. Van The implementation of integrated emotion-oriented care; did it actually change the attitude, skills and time spending of trained caregivers? Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, E-pub on March 16, 2012 as doi:10.1177/1471301211435187.

Meesters, P.D., Comijs, H., Dröes, R.M., Haan, L. de, Smit, J., Eikelenboom, P., Beekman, A.T.F., Stek, M.L. The care needs of elderly patients with schizophrenia spectrum disorders. American Journal of Geriatric Psychiatry, 2012 Apr 17. [Epub ahead of print]

MacNeil Vroomen, J., Van Mierlo, L.D., Van de Ven, P.M. Bosmans, J.E., Van den Dungen, P., Meiland, F.J.M. Dröes, R.M., Moll van Charante, E.P., Van der Horst, H.E., De Rooij, S.E., Van Hout, H.P.J. Comparing Dutch Case management care models for people with dementia and their caregivers: The design of the COMPAS study. BMC Health Services Research 2012, 12:132 (ePub)

De Kinderen, S., de Leenheer, P., Gordijn, J., Akkermans, H., Dröes  R.M., Meiland, F. e3: An ontology for needs-driven real-world service bundling in a multi-supplier setting. Applied Ontology 2013, 8(4): 195-229.

Meiland, F. J. M.,  Hattink, B.J.J., Overmars-Marx, T., de Boer, M.E.,  Jedlitschka, A.,  Ebben, P.W.G.,  Stalpers-Croeze, I.N.W.  Flick,S., van der Leeuw, J., Karkowski, I.P.,  Dröes, R.M. Participation of end users in the design of assistive technology for people with mild to severe cognitive problems; the European Rosetta project. International Psychogeriatrics, 2014 May;26(5):769-79. doi: 10.1017/S1041610214000088.

Lee, J. van der, Bakker, T.J.E.M., Duivenvoorde, H. van, Dröes, R.M. Multivariate models of subjective caregiver burden in dementia; a systematic review. Aging Research Reviews, 15 (2014) 76–93.

Van Mierlo, L., Meiland, F.J., Hout, H.P.J. van, Dröes, R.M. Towards personalised integrated dementia care: a qualitative study into the implementation of different models of casemagement. BMC Health services research, BMC Geriatr. 2014 Jul 8;14:84.

Van Riet Paap J, Vernooij-Dassen M, Dröes RM, Radbruch L, Vissers K, Engels Y  Consensus on quality indicators to assess the organisation of palliative cancer and dementia care applicable across national healthcare systems and selected by international experts. BMC Health Serv Res. 2014 Sep 17;14:396.

Hattink, B.J.J., Sietske Sikkes, Ellen Oostra, Philip Scheltens, Rose-Marie Droes, Evelien Lemstra The future of care: the digital Alzheimer center-evaluation of an online portal for patients with dementia and their informal caregivers. Alzheimer's and Dementia, 07/2014; 10(4):P181-P182. DOI:10.1016/j.jalz.2014.04.203 · 17.47 Impact Factor

Boersma, P. Weert, J. van, Lakerveld, J., Dröes, R.M.The art of successful implementation of psychosocial interventions in residential dementia care: a systematic review of the literature based on the RE-AIM framework. International Psychogeriatrics, 2015 Jan;27(1):37. doi: 10.1017/S1041610214002257.

Van Dijk, A.M., Van Weert, J.C.M., & Dröes, R.M. Implementing living room theatre activities in the care for people with dementia. Aging & Mental Health, 2015;19(6):536-47.

Van Mierlo, L., Meiland, F.J., Van Hout, H.P.J., Dröes, R.M. Evaluation of DEM-DISC, customized e-advice on health and social support services for informal carers and case managers of people with dementia; a cluster randomized trial. International Psychogeriatrics, 2015, 27:8,1365-1378.

Van Haeften-van Dijk, A.M., Meiland, F.J.M., van Mierlo, L.D., Dröes, R.M. (2015). Transforming nursing home-based day care for people with dementia into socially integrated community day care: Process analysis of the transition of six day care centres. Int. J. Nurs. Stud., 2015 Aug;52(8):1310-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.04.009

Hattink, B., Meiland, F., Roest, H. van der, Kevern, P., Abuiso, F., Bengtsson, J., Giuliano, A., Duca, A., Sanders, J., Basnett, F., Nugent, C. Kingston, P., Dröes, R.M. Web-based STAR E-learning course increases empathy and understanding in dementia caregivers: results from a randomized controlled trial in the Netherlands and the United Kingdom. J Med Internet Res, 17, 2015 (10):e241

Van Mierlo, L.D., Bootsma,-Van der Wiel, A., Meiland, F.J.M., Van Hout, H. P., Stek, M.L. Tailored mental health care after nursing home admission: improving transfers of people with dementia with behavioral problems. An explorative study. Aging Ment Health. 2015;19(10):902-11. doi: 10.1080/13607863.2014.977774

Hattink, B.J.J., Meiland, F.J., Overmars-Marx, T., De Boer, M.E., Jedlitschka, A., Ebben, P., Stalpers-Croeze, I., Flick, S., Van der Leeuw, J., Karkowski, I., Dröes, R.M. The electronic, personalisable Rosetta system for dementia care: exploring the userfriendliness, usefulness and impact. Disability & Rehabilitation: Disabil Rehabil Assist Technol. 2016 Jan;11(1):61-71. doi: 10.3109/17483107.2014.932022.

Van Haeften-van Dijk, A.M., Meiland, Hattink, B.J.J., Bakker, T.J.E.M., Dröes, R.M. Community day care with carer support versus usual nursing home-based day care: effects on needs, behavior, mood, and quality of life of people with dementia. Int Psychogeriatr. 2016 Apr;28(4):631-45. doi: 10.1017/S1041610215001921.

Van Mierlo, L., Meiland, F.J., Van Hout, H.P.J., Dröes, R.M. Towards an evidence based implementation model and checklist for personalized dementia care in the community. International Psychogeriatrics, 2016 May;28(5):801-13. DOI:10.1017/S1041610215001817

Hattink, B., Dröes, R.M., Sikkes, S., Lemstra, E. Evaluation of the Digital Alzheimer Center: Testing Usability and Usefulness of an Online Portal for Patients with Dementia and Their Carers, JMIR, 5, 2016(3): Jul-Sept

Joling, K.J., Windle, G., Dröes, R.M., Meiland, F., Van Hout, H.P.J., MacNeil Vroomen, J., van de Ven, P.M., Moniz-Cook, E., Woods, B. Factors of Resilience in Informal Caregivers of People with Dementia from Integrative International Data Analysis. Dement Geriatr Cogn Disord 2016;42:198–214.

Van Mierlo LD, MacNeil-Vroomen J, Meiland FJ, Joling KJ, Bosmans JE, Dröes RM, Moll van Charante EP, de Rooij SE, van Hout HP. Implementation and (cost-)effectiveness of case management for people with dementia and their informal caregivers: results of the COMPAS study]. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2016 Dec;47(6):223-233. Dutch.

Kerkhof YJ, Graff MJ, Bergsma A, de Vocht HH, Dröes RM. Better self-management and meaningful activities thanks to tablets? Development of a person-centered program to support people with mild dementia and their carers through use of hand-held touch screen devices. Int Psychogeriatr. 2016 Nov;28(11):1917-1929.

Urbańska, K., Szcześniak, D., Rymaszewska, J., Dröes, R.M. (2016). Program Wsparcia Centrum Spotkań – amsterdamski program zintegrowanego wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów. Advances In Psychiatry and Neurology. (25)1, s.42-48 (In Polish)

Dröes, R.Ma, Chattat, R.b, Diaz, A.c, Gove, D.c, Graff, M.d, Murphy, K.e, Verbeek, H.f, Vernooij-Dassen, M.d, Clare, L.g, Johannessen, A.h, Roes, M.i, Verhey, F.ji Charras, K.k & the INTERDEM Social Health Taskforce. Social health and Dementia: A European consensus on the operationalisation of the concept and directions for research and practice. Aging and mental Health, 2017 21(1):4-17.

Mangiaracina, F. et al. Not Re-inventing the Wheel: The Adaptive implementation of the Meeting Centres Support Programme in four European countries. Aging and mental Health, 2017, 21(1):40-48.

Meiland F, Innes A, Mountain G, Robinson L, van der Roest H, García-Casal JA, Gove D, Thyrian JR, Evans S, Dröes RM, Kelly F, Kurz A, Casey D, Szcześniak D, Dening T, Craven MP, Span M, Felzmann H, Tsolaki M, Franco-Martin M. Technologies to Support Community-Dwelling Persons With Dementia: A Position Paper on Issues Regarding Development, Usability, Effectiveness and Cost-Effectiveness, Deployment, and Ethics. JMIR Rehabil Assist Technol, 2017;4(1):e1. DOI: 10.2196/rehab.6376

Van der Lee, J., Bakker, T.J.E.M., Duivenvoorden, H.J. & Dröes, R.M. (2015). Do determinants of burden and emotional distress in dementia caregivers change over time? Aging & Mental Health, 2017 Mar;21(3):232-240. doi: 10.1080/13607863.2015.1102196.

 

+++

10 Books (in Dutch) on meeting centers (the support programme, outcome research, implementation) and psychosocial treatment of people with dementia
44 Chapters in Dutch books 
28 Chapters in international books (English) 

101Published abstracts
39 National professional papers 

10 International professional papers (English, Italian) 
34 reports