Presentations

14-05-2008     COGKNOW; ondersteuning van mensen met dementie thuis door ICT. Work                 shop tijdens Domotica congres, Ede.

23-05-2008     DementieWijzer. Vraagbaak voor zorg- en welzijnsdiensten. Dag van de                         Waardige Zorg. Vereniging Het Zonnehuis, Bilthoven. (Gastspreker)

02-06-2008     Needs related to quality of life in dementia. 36th Congress of the European                     Association of Geriatric Psychiatry, Kos Island, Greece (keynote, invited speaker)

13-11-2008 Stemming en gedrag in balans. Symposium UNO-VUmc. Önbegre                     pen?!"Stemmings- en gedragsproblemen bij kwetsbare ouderen. (invited        speaker) Vrije Universiteit Amsterdam

08-12-2008     Omgaan met dementie doe je meestal niet alleen. Seminar Mantelzorg en                      Dementie. Georganiseerd door Vita Valley en Reggeland, Rijssen. (Gastspre-                      ker)

18-12-2008     Empowerment en Kwaliteit van leven bij dementie. Rondetafelconferentie                       ‘Empowerment. Autonomie tot (w)elke prijs?” Programmaraad  Zorgvernieuwing Psychogeriatrie van de provincie Noord-Brabant, Universiteit Tilburg.                     (Gastspreker)

22-01-2009     Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantel-                    zorgers. Workshop tijdens Congres Hoofdzaken ter gelegenheid van 100-jarig                  bestaan Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Jaarbeurs, Utrecht. (invited spea                      ker)

26-01-2009     DementieWijzer; Vraagbaak voor zorg- en welzijnsdiensten. Lezing voor Part-                ner Advisory Board van Vita Valley, Ede (Gastspreker)

05-06-2009     Gecombineerde omdersteuning voor mensen met dementie en hun mantel-                   zorgers. Workshop tijdens Congres Yes, we care. ‘t Spant, Bussum.

21-07-2009     COGKNOW: Assistive Technology for people with Mild Dementia; a User Cen               tered approach. IAHSA congress, London, July 2009.

17-09-2009     Assistive technology for people with mild dementia:results of the COGKNOW                project. 37th Congres of the European Association of Geriatric Psychiatry                                (EAGP), NPG Neurology - Psychiatrie – Geriatrie, Tours, France.

15-10-2009     An electronic assistant helping people with mild dementia navigate their day:                   results of the COGKNOW project. In Abstract book of First International E-Mental               Health Summit 2009. Amsterdam.

23-10-2009     Psychosocial interventions for people with dementia. Lecture on symposium       for Neuropsychologists in Milan, Fondazione Don Gnocchi, Italy (keynote, in      vited speaker)

24-10-2009     Interventi psicosociali nella persona con demenza. Fondazione Sospiro, Milan                                   (keynote, invited speaker)

24-11-2009     Bewegen met mensen met dementie in het kader van Psychomotorische the-                rapie. Workshop tijdens Congres Moderne DementieZorg (invited speaker)

13-03-2010     New approaches to home care. Abstract book 25th International Conference of              Alzheimer’s Disease International. Thessaloniki, 10-13 March 2010. (invited key-               note speaker in plenary session)

31-03-2010     De toekomst van de ouderenzorg in ethisch perspectief. Openingslezing Cice-               ro-Symposium VUmc Amsterdam. (key-note invited lecture).

21-05-2010     Omgaan met de gevolgen van dementie: het psychosociale perspectief. Rede               uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Psychosociale                       hulpverlening voor mensen met dementie aan de faculteit der Geneeskunde                  van de Vrije Universiteit Amsterdam/VU Medisch Centrum

14-10-2010     Psychosociale hulp aan ouderen in de 21e eeuw. Plenaire lezing Congres Pro                 fessioneel werken in de ouderenzorg; succesvolle methodieken in de praktijk.                 Jaarbeurs Utrecht (key-note, invited lecture).

11-11-2010     Geheugenstoornissen, hoe ga je ermee om en wat kan je eraan doen? Hoy-                   tema Symposium Focus op Geheugen, Dr. G.J. Van Hoytema Stichting, En                       schede. (keynote, Invited speaker)

30-11-2010     Dröes Voorzitter en Introductielezing bij Think Tank Panel Dementia and Technology. Congres Medicine 2.0, Maastricht. (keynote, invited speaker)

16-02-2010     Psychosociale hulpverlening bij dementie in de 21e eeuw. Lezing op het sym                  posium ‘Menswaardige zorg voor kwetsbare ouderen’ ter gelegenheid van de                  inauguratie van dr. Evelyn Finnema tot lector aan de Hogeschool Leeuwarden.              (keynote, invited speaker).

16-04-2011     Dröes, R.M. Focus and effectiveness of psychosocial interventions in subgroups                       of community            dwelling people with dementia. VII European congress IAGG Bo              logna, Italië

26-04-2011     Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers. Agis kwartaal                  bijeenkomst, Amersfoort. (invited speaker).

06-09-2011     Implementation of the Meeting centres Support Program for people with demen             tia and their carers in Europe. Interdem Scientific Meeting, IPA congress The                    Hague.

19-10-2011     Treatment, assistence and support for people with dementia and carers; the                   Dutch approach. Congress Famiglia e Alzheimer. Biella, Italy(key-note, invited                     speaker).

17-11-2011     Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers; innovatief en                   effectief. Mini-symposium Ontmoetingscentra Zuid-Holland Noord, Leiden. (invi             ted speaker).

18-11-2011     Omgaan met dementie; het psychosociale perspectief. Congres Innovative visies                      in de dementiezorg. Brugge, België. (key-note invited speaker).

28-11-2011     Nieuwe benaderingen in de dementiezorg thuis. Plenaire lezing Congres Moder              ne Dementiezorg, Nieuwegein (key-note invited speaker).

28-11-2011     Ontmoetingscentra voor dementie en hun verzorgers; hoe zet je een centrum                 op? Workshop congres Moderne Dementiezorg, Nieuwegein. (invited speaker).

01-12-2011     Effectieve psychosociale hulpverlening; waar een wil is, is een weg. Congres                 Brabantse dementiedag. Tilburg. (keynote, invited speaker).

03-04-2012     Bevorderen van op de persoon afgestemde dementiezorg. Inleidende lezing op Symposium, Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht.

17-09-2012     Exergaming voor mensen met dementie. Workshop op symposium Serious Gaming for Healthy Aging. Vita Valley, Ede. (invited speaker).

28-09-2012     Innovaties in wonen en kwaliteit van leven bij dementie; het clientenperspectief. Symposium promotie Ietje de Rooij, Tilburg University (keynote, invited speaker).

06-10-2012     Development and evaluation of Into D’mentia Dementia Experience. Alzheimer Europe Wenen

11-10-2012     In Beweging-effectieve psychosociale hulp bij dementie. 25-jarig jubileum symposium 25-jaar bestaan werkgroep Psychogeriatrie, NvPMT, St. Jacobskerk, Utrecht (keynote, invited speaker).

23-10-2012     Hoe (verschillend) gaan mensen om met de gevolgen van dementie. Symposium Gelukkig dement. De Nieuwe Liefde, Amsterdam (invited speaker).

16-11-2012     Laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling in de wijk met mantelzorgondersteuning. Kennismarkt AMC/VUmc. Mirandapaviljoen, Amsterdam (invited speaker).

26-11-2012     Dagbehandeling nieuwe stijl. Congres Moderne Dementiezorg. NBC, Nieuwegein. (invited speaker).

29-11-2012     Psychosocial interventions for people with dementia. Novartis Clinical and Biomarkers course on AD Alzheimercentrum VUmc for Italian Neurologists, Geratricians and psychiatrists. (invited speaker)

14-02-2013     Psychosocial interventions for people with dementia. Novartis Clinical and Biomarkers course on AD Alzheimercentrum VUmc for Italian Neurologists, Geratricians and psychiatrists. (invited speaker)

16-04-2013     Psychosociale aandachtspunten bij dementiezorg op maat. Jubileumcongres UKON, UMCN St Radboud, Nijmegen (keynote, invited speaker).

18-04-2013     Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Jubileumcongres Samen Sterk!, Amsterdam Center on Aging VUmc-VU/ Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra, Singelkerk, Amsterdam (keynote, invited speaker).

22-04-2013     Dementie in behandelperspectief. Symposium Transitie in de zorg. Kunsthal, Rotterdam (keynote, invited speaker).

26-04-2003     Thuistechnologie voor mensen met dementie: ‘lessons learned’ in de Europese projecten COGKNOW en ROSETTA. Hoytema symposium, Universiteit Twente Enschede (invited speaker). .

17-06-2013     Effectieve zorg en behandeling bij dementie. Symposium Dagvoorzieningen                   nieuwe Stijl. Amersfoort, De Observant (invited speaker).

19-06-2013     Dementiezorg vanuit psychosociaal perspectief; stand van zaken. Congres Ou              derenzorg 2040. Erasmusuniversiteit, Rotterdam (invited speaker).

12-09-2013     Dementiezorg, feiten en cijfers, nu en straks. Symposium Het Dementiegesprek,                       Cinemec, Ede (keynote, invited speaker).

25-09-2013     Psychosociale aandachtspunten bij dementiezorg op maat. Congres de dokter               zei Alzheimer: Wat nu? Alzheimercentrum VUmc, Amsterdam (keynote, invited speaker).

10-10-2013     MeetingDem; Evaluation of the adaptive implementation of the Meeting centers                         support programme in three European countries. Interdem symposium, St                                  Julian’s, Malta (invited speaker).

11-10-2013     STAR European Dementia Care Training, Special Symposium 23rd Alzheimer                Europe conference Living well in a dementia-friendly society, St Julian’s, Malta

12-10-2013     Development and evaluation of the European STAR training portal: Skilling and              re-skilling carers of people with dementia. Lecture at 23rd Alzheimer                         Europe conference Living well in a dementia-friendly society, St Julian’s, Malta

12-11-2013     Samen Sterk door het delen van kennis en ervaringen bij dementie via het inter              net. Workshop met Auke Wiegersma en Lisa van Mierlo. Congres Nationaal Pro                   gramma Ouderenzorg, Den Bosch.

25-11-2013     Vernieuwing Dagbehandeling. Workshop op congres Moderne Dementiezorg.                Nieuwegein. (invited speaker).

28-11-2013     Les ‘meeting centers’ de Pays Bas pour les personnes ayant une démence et                 leur famille; un soutien psychosocial pensé dans un perspective d’adaptation.             Congres DIRE Avignon, Frankrijk (keynote, invited spreaker).

10-12-2013     Hattink, BJJ, Dröes, RM Evaluatie van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van Dementelcoach voor migranten. Eindsymposium Dementelcoach voor migranten. (invited speaker).

27-03-2014      Innovaties vanuit het perspectief van cliënten, mantelzorgers en profesionals. Symposium Innovate Dementia; Dementiezorg van morgen. GGzE, Eindhoven. (invited speaker).

19-05-2014      Psychosociale interventies bij dementie; stand van zaken. Symposium Dementie; Bij de Tijd. Verpleeghuis Prinsenhof, Gouda (invited speaker)

21-05-2014     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Centraal Museum Utrecht.

22-05-2014     Aandacht voor Veerkracht; Innovatieve visies op Ouder worden ACA 2014. Openingwoord congres. (dagvoorzitter)

16-09-2014      Nature as an intervention; an explorative study into personalized nature and outdoor activities. (invited speaker)

25-09-2014      Kunst en ouderen. Lang leve kunst, kick-off bijeenkomst voor kwartiermakers. De observant, Amersfoort (invited speaker)

20-10-2014      MEETINGDEM Adaptive implementation and validation of the Meeting Centers Support Program for people with dementia and their carers in Europe Alzheimer Europe conference Glasgow, UK. (invited speaker)

18-11-2014     Van pg-dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige sociaal gein-                tegreerde pg-dagbehandeling in de wijk: een implementatiestudie. Minisympo-              sium Multicultureel Dagcentrum de Kraaipan, Amsterdam.

27-11-2014     Dementiezorg nu en straks; naar een integrale visie en praktijk. Verenzocongres, Apeldoorn (invited speaker)

28-11-2014     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Coda museum Apeldoorn.

04-12-2014     First results of the evaluation of the national implementation of the Alzheimer Art programme in Dutch museums. IPA-congress Brussels

03-03-2015     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Zeeuw museum Middelburg.

18-05-2015     e-Health voor mantelzorgers Dementie; Noodzaak en nut. Symposium e-Health voor mantelzorgers Dementie, Vrije Universiteit Amsterdam.

20-05-2015     Arts & the Elderly (lecture). Peer to peer meeting in Stedelijk Museum Amsterdam. Long Live Arts Congress, The Hague, The Netherlands. (invited speaker)

03-03-2015     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Natura Docet WonderryckTwente, Denekamp.

02-09-2015     MeetingDem; adaptive implementation and evaluation of the Meeting center support programme in Europe. Update- Yearly Interdem meeting, Ljubljana.

30-10-2015     Effectieve psychosociale zorg en behandeling bij dementie. ISAO congres Alzheimer; de nieuwste inzichten in diagnostiek, behandeling, begeleiding & preventie. De Reehorst, Ede. (invited speaker)

02-11-2015     The meeting centers support programme: helping people to live well with dementia. Association for dementia studies: 2015 Seminar Series, University of Worcester, UK. (invited speaker)

05-11-2015     Towards more integrated person-centered dementia care. UK Dementia congres, Telford, UK. (invited speaker)

15-01-2016     Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; innovatief en effectief. Gastlezing in het kader van het 5-jarig jubileum van Ontmoetingscentrum Palet, Middelburg. (invited speaker)

21-01-2016     Persoonsgerichte zorg bij kwetsbare ouderen en dementie. Gastlezing op Symposium Oud & Nieuw, Nijverdal. (invited speaker)

02-03-2016     Thuiswonen met dementie. Gastlezing bij Kick-off FIT project. Hogeschool van Amsterdam. (invited speaker)

07-04-2016     Geïntegreerde persoonsgerichte dementiezorg. Plenaire lezing ACA congres 2016: Verouderen met veerkracht; innovatieve visies op ouder worden. Vrije Univeristeit, Amsterdam. (invited speaker)

11-03-2016     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Museum Dr8888, Drachten.

29-04-2016     Ontmoetingscentra3.0; Onderzoek naar de implementatie van drie nieuwe ‘op maat’interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij Ontmoetingscentra. Gastspreker bij symposium Innovaties in de dementiezorg. Maastricht. (invited speaker)

11-05-2016     MeetingDem; Adaptive implementation and validation of the Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their carers in Europe. Conference ‘Living well with(out) dementia.’ In relation to Netherlands Presidency of the council of the European Union. Amsterdam.

04-10-2016     Thuiswonen met dementie. Gastspreker Cross Care Café ‘Dementievriendelijk nu!.’ Regiokantoor Gooi- en Vechtstreek, Bussum. (invited speaker)

25-09-2016     Omgaan met de gevolgen van dementie; geintegreerde persoonsgerichte dementiezorg. Symposium Een andere kijk op dementie. Uitg. Ankh Hermes, Amersfoort.

25-10-2016     Sociale gezondheid bij dementie: Wat is het en wat doen we eraan? Gastlezing bij het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie Haagse Hogeschool. (invited speaker)

31-10-2016     MeetingDem; Adaptive implementation and validation of the Meeting Centres Support Program for people with dementia and their carers in Europe. An update. Interdem meeting, Copenhagen. (invited speaker)

03-11-2016     Social Health in dementia; A European consensus. 26th Alzheimer Europe conference. Copenhagen 2-3 November 2016.(invited speaker)

07-11-2016     Effectieve interventies; Ontmoetingscentra 3.0: implementatie van 3 nieuwe óp-maat’ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij Ontmoetingscentra. Genero Symposium, Hogeschool Rotterdam (invited speaker).

10-11-2016     Neuropsychiatrische aspecten bij kwetsbare ouderen. Symposium Kwetsbare ouderen. Avans/Stichting Wetenschapsbalans. Breda (invited speaker).

06-12-2016     Onderzoek ‘Onvergetelijk’; Implementatie Alzheimerprogramma in Nederlandse musea. Lezing bij Publieke Kick-off bijeenkomst Alzheimerprogramma Mauritshuis, Den Haag.

19-01-2017     Symposium MEETINGDEM, Fondazione Don Gnocchi, Milaan (Dröes, invited speaker 4 lezingen)

                        - The MeetingDem project: assumptions and methods

- The Meeting Centers Support Programme Model

- The history of Meeting Centres in the Netherlands and in Italy

- The Meeting Centres in The Netherlands

27-02-2017     The Meeting Centres Support Programme Model. Symposium, Wroclaw Medi               cal University (invited speaker)

28-02-2017     MeetingDem; Methods and outcomes. Symposium MEETINGDEM, Wroclaw                Medical University, Wroclaw Polen (invited speaker)

 

 

 22-11-1986 Psychomotorische observatie en therapie bij demente bejaarden.
Internationaal symposium psychomotorische therapie, Leuven (invited speaker).
23-04-1986 Ouderen en lichaamsbeweging; mogelijkheden en effecten.
8e Gerontologie symposium, Jaarbeurs, Utrecht (invited speaker).
11-11-1986 Psychomotorische therapie bij psychogeriatrische patiënten. Werkgroep
fysiotherapeuten in de psychogeriatrie, Flevohuis, Amsterdam (invited speaker).
20-02-1987 Psychomotorische therapie binnen de psychogeriatrie. Symposium Bewegingstherapie en ouderdomsmotoriek, SEVG, Jaarbeurs, Utrecht (invited speaker).
25-03-1988 Psychomotorische therapie en (re)activering in de psychogeriatrie. 50-jarig jubileum Cesar, De Flint, Amersfoort (invited speaker).
15-11-1991 Bewegingsactiviteiten voor ouderen in Nederland. Congres van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie, Den Haag (invited speaker).
26-09-1992 Effects of psychomotor therapy in patients with senile dementia of the Alzheimer type. Internationaal congres Alzheimer's Disease International, Brussel.
18-03-1993 Effects of psychomotor therapy in patients with senile dementia of the Alzheimer type. International WHO-congres: 1993, The European year of the elderly: Healthy aging. Dysfunctions of mind and body in the elderly; assessment, interventions and health care policy implications (Parallel session: geriatric psychiatry). Rotterdam.
21-04-1993 Psychomotor therapy for demented patients. Workshop in het kader van het zevende internationale EFPSA congres, Amsterdam (invited speaker).
22-06-1993 Theoretische achtergronden van psychomotorische therapie in de psychogeriatrie. Zorgcentrum De Lichtenberg, Amersfoort (invited speaker).
04-11-1993 De verschillende functies van bewegen voor ouderen. Lezing in het kader van het symposium Tehuis in Beweging. IMCO, Amsterdam (invited speaker).
19-11-1993 Een model voor psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Nationaal Congres Ouder Worden, Rotterdam (invited speaker).
11-10-1994 Amélioration de comportement agressif par des activités psychomotrices. Congrès international Francophone de Gérontologie. Straatsburg 9-12 oktober (invited speaker).
21-04-1995 Amsterdamse Ontmoetingscentra; een nieuwe vorm van ondersteuning voor demente ouderen en hun verzorgers. Amstel symposium, Vrije Universiteit Amsterdam (invited speaker).
08-06-1995 Amsterdamse Ontmoetingscentra; een nieuwe vorm van ondersteuning voor demente ouderen en hun verzorgers. Geriatriedagen, 1995, Nederlandse Vereniging voor Geriatrie, Ede (invited speaker).
01-09-1995 Amsterdam Meeting Centres; the effect of a new method of support for dementing elderly and their caregivers on the behavioural problems in dementia. III European Congress of Gerontology, Amsterdam (invited speaker).
19-11-1995 Psychomotorische therapie voor demente ouderen in het buurthuis. Wetenschappelijke jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (invited speaker).
25-11-1995 Psicomotricità ed interventi terapeutici nella malatia di Alzheimer. Gastcollege bij Centro Alzheimer, Rho, Italië (invited speaker).
13-12-1995 Het project Amsterdamse Ontmoetingscentra. Themadag 'Regionale zorgvisie'. Organisatie: Unie KBO, ANBO, PCOB, Ede (invited speaker).
19-04-1996 Wetenschappelijke effecten en ontwikkelingen van psychomotorische therapie in de psychogeriatrie. Symposium Verpleeghuis Lucia, Breda (invited speaker).
05-06-1996 The role of the family and volunteers in the care for psychogeriatric patients. Subnetwork on Psychogeriatrics van het Geneva Initiative on Psychiatry. Hilversum (invited speaker).
23-08-1996 The videofilm: Amsterdam Meeting Centers; a new form of support for dementing elderly and their caregivers. Workshop op het Wereldcongres voor Psychiatrie. Madrid, Spanje.
01-09-1996 Amsterdam Meeting Centers; the effect of integrated support for dementing elderly and their caregivers on behavioural problems and mood in dementia an the admission in nursing homes. VII European Congres of Epidemiologic Psychiatry. Santiago di Compostela, Spanje (invited speaker).
20-09-1996 The influence of psychomotor therapy on the emotional functioning of dementia patients. Europaïscher Congress 1996: Psychomotor activity and Human Development. Marburg, Duitsland (invited speaker).
14-11-1996 Effecten van belevingsgerichte zorg. Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Het Parkhuis in Dordrecht (invited speaker).
24-01-1997 Geïntegreerde begeleiding van dementerenden en hun familie. Symposium Innovatie en Psychogeriatrie, De Reehorst, Ede (invited speaker).
20-06-1997 The effects of an integrated support program on behavioural problems in dementia patients and feelings of competence of their caregivers. 1st Bologna International Meeting on Cognitive and Affective Disorders in the Elderly, Bologna, Italië.
13-03-1998 Kwaliteit van zorg en Kwaliteit van leven bij dementie. Lezing op het Congres Ouder Worden te Rotterdam.
13-05-1998 Overzicht van de verschilende psychosociale behandelmogelijkheden. Lezing op het VU-symposium Behandelstrategieën bij de ziekte van Alzheimer. Vrije Universiteit, Amsterdam (invited speaker).
20-07-1998 Emotion-oriented care for persons with Alzheimer's Disease. 6th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders, RAI, Amsterdam (invited speaker, Clinical Leaders Program).
20-07-1998 Emotion-oriented care versus usual care in psychogeriatric nursing homes: a randomized clinical experiment. Mini-symposium, Verpleeghuis-geneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam (invited speaker).
02-10-1998 Psycho-sociale interventies in de zorg aan demente ouderen. Symposium VU-visies op veroudering, Centrum voor Verouderingsonderzoek (CVO-VU), Vrije Universiteit, Amsterdam (invited speaker).
19-11-1998 Biedt de Houtduif echt meerwaarde in het Zorgspectrum. Lezing op het middag-symposium De Houtduif. Zorgcentrum Westerhout, Alkmaar (invited speaker).
02-07-1999 The effect of integrated emotion-oriented care for demented elderly in nursing homes. Alzheimer's Disease Conference: A Meeting of Minds, Care and Science in dementia. London, 30 June-2 July.
21-10-1999 The Amsterdam Meetings Centers Project. Bijeenkomst GGZ-Nederland ivm studiebezoek Tjechische hulpverleners en beleids-functionarissen, Amsterdam (invited speaker).
02-12-1999 Opzet van het onderzoek naar de meerwaarde van geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Symposium De meerwaarde van belevings-gerichte zorg bij dementie, Afd. Psychiatrie, Vrije Universiteit, In de Driehoek, Utrecht.
15-01-2000 Psychomotor Therapy in Dutch Nursing homes. 1st Hellenic Conference on Alzheimer’s Disease and related disorders, Thessaloniki, Greece (invited speaker).
11-02-2000 Varianten in belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie. Geriatriedagen, Ede (invited speaker).
31-03-2000 Opzet van het onderzoek naar de meerwaarde van geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, MECC, Maastricht.
23-05-2000 Care, diagnostiek en zorg, nu en in de toekomst. Symposium ‘Dementie: grote ziekte, grote zorg.’ ter gelegenheid van de start van het DOC-team, Schagen (invited speaker).
20-06-2000 The surplus value of integrated emotion-oriented care for demented eldelry in nursing homes. 16th Annual meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC), Congrescentrum, Den Haag (invited speaker).
14-09-2000 Psychomotorische therapie voor ouderen met dementie. Symposium Gedragsproblemen bij ouderen met cognitieve stoornissen. De Reehorst, Ede (invited speaker).
06-10-2000 Mogelijkheden van psychosociale hulp bij cognitieve problemen; theoretische modellen en praktische implicaties. Symposium Ouder worden in Nederland/LASA, Vrije Universiteit, Amsterdam (invited speaker).
12-01-2001 Early intervention in local meeting centers for persons with dementia and their carers. Third Interdem Meeting, Maastricht (invited speaker).
16-05-2001 Psychosociale behandeling bij dementie. BPSD-symposium, Artis, Amsterdam (invited speaker).
21-09-2001 Vroegtijdige ondersteuning bij dementie door beweging. Presentatie in het ka-der van start van het project: ‘In beweging van waarde voor twee’. Alzheimer Zuid-Kennemerland, Haarlem (invited speaker).
09-03-2002 Implementatie van ondersteuningsprogramma’s voor thuiswonende ouderen met dementie en hun verzorgers. 6e nationaal Gerontologiecongres Ouder Worden Nu en Straks, NVG, Golden Tulip Conference Hotel Koningshof, Veldhoven (symposium voorzitter).
22-03-2002 Early intervention of persons with dementia and their caregivers in local meet-ing centers. North Seagroup in Dementia, Novotel, Amsterdam (invited spea-ker)
18-04-2002 Effect of implementation of meeting centers on dementia patients and their carers. European and mediterranean regional meeting of the International Psychogeriatric Association, Rome (invited speaker).
04-06-2002 Early intervention in local meeting centres for dementia patients and their car-ers. XIIth Alzheimer Europe Conference Commitment to care. MECC Maas-tricht.
04-04-2003 Effect van ondersteuning in Ontmoetingscentra op mensen met dementie en hun verzorgers. Geriatriedagen, Ede.
24-04-2003 Effect van gecombineerde ondersteuning in Ontmoetingscentra op mensen met dementie en hun verzorgers; resultaten van een multicentre studie.
Public Health congres, De Meervaart, Amsterdam.
18-06-2003 Combined psychosocial intervention for people with dementia and their carers; results of a multi-centre study. Satelite symposium of Interdem group;Third Inter-national Bologna Meeting on Affective, Behavioural, and Cognitive Disorders in the Elderly, Bologna, Italy (invited speaker).
30-09-2003 Een Surinaams Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzor-gers. Gekleurd grijs. Themamiddag over multiculturalisatie in de GGZ. GGZ-Buitenamstel, Amsterdam (invited speaker).
07-10-2003 Effect van Ondersteuning in Ontmoetingscentra op mensen met dementie en hun verzorgers. Gastlezing, Mentrum, Amsterdam (invited speaker).
09-10-2003 Effect van Ondersteuning in Ontmoetingscentra op mensen met dementie en hun verzorgers. Infomiddag Ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen en hun ver-zorgers in de Haarlemmermeer: 'Van project naar reguliere zorgvoorziening' (invi-ted speaker).
25-11-2003 10 jaar Ontmoetingscentra. Hoe nu verder? Symposium 10 jaar Ontmoetingscen-tra, Koningszaal Artis, Amsterdam
19-02-2004 Twee jaar Surinaams Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzorgers in Amsterdam Zuid-Oost. Activiteitencentrum Ganzenhoef, Amsterdam Zuidoost.
08-05-2004 Modelli psicosociali di approccio all’anziano. Gastlezing Convegno Nazionale di Psicologia Gerontologica, Treviso, Italia.
11-06-2004 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers. Gastlezing op regionale werkconferentie Alzheimercentrum Nijmegen.
03-12-2004 Een Surinaams Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzor-gers. Genodigd spreker op CVO-LASA Congres Zorgmijders en zorgmissers, VU Amsterdam.
01-02-2005 Financiering Ontmoetingscentra in de vernieuwde AWBZ. Minisymposium Lande-lijke Werkgroep Ontmoetingscentra, Trimbos-instituut, Utrecht.
17-02-2005 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers; een systeem-gericht aanbod. Anders maar wel beter? Gastspreker Symposium Alzheimer af-deling Amsterdam
21-04-2005 Is goede zorg thuis ook in de toekomst mogelijk? Gastspreker CICERO Symposi-um Ethische vragen in de zorg voor mensen met dementie. GERION, VUmc, Amsterdam.
02-06-2005 A dynamic Interactive Social Chart in Dementia Care; Attuning demand and suply in the care for persons with dementia and their carers. ICMCC-congres, Den Haag, 2 juni 2005.
11-06-2005 Emotional impact of psychiatric symptoms in dementia on partner carers. Lecture in Interdem symposium on 15th Congres of Alzheimer Europe, Killarney, Ireland, 9-12 June 2005
25-11-2005 Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Ontmoetingscentra. Gastspreker op symposium over ketenzorg in Pijnacker en Midden-delfland, Delft.
02-06-2006 Evaluation of the Societal Relevance of Research. ZonMw meeting met inter-national Funding Agencies, Den Haag (invited speaker).
08-06-2007 Perspectief van mensen met dementie in de zorg en bijkomende dilemma's. Landelijk Symposium Psychogeriatrie. Gastspreker en Dagvoorzitter. Samenhang in zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Aristo-zalen, Amsterdam.
30-06-2006 Do people with dementia, carers and the literature agree on what is important for quality of life in dementia? Alzheimer Europe congres, Parijs, 29 juni-1 juli 2006.
25-10-2006 A Surinamese Meeting Centre for people with dementia and their carers in Amsterdam Zuid-Oost. Lecture in the meeting center Kraka-e-Sewa for a group of visitors of the 5th International conference on Urban Health (ICUH): Effect of Migration on Health and Health Care. Vrije Universiteit, Amsterdam (gastspreker).
30-11-2006 Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun verzorgers in Ontmoetingscentra. Symposium Netwerk Ontmoetingscentra. Dienstencen- trum Hof van Heden, Naaldwijk (gastspreker).
01-12-2006 COGKNOW: Overview of work conducted in WP1 Human Factors Impact ana- lysis. COGKNOW-meeting Amsterdam.
15-02-2007 Dementie in cijfers. Gastspreker Werkconferentie Dementie “over kennis en ke-ten”. Georganiseerd door 1e lijn Amsterdam (gastspreker).
12-03-2007 Zorgonderzoek in het Alzheimer centrum VUmc. Gastspreker voor de partner organisaties van de Vita Valley-group. Ede.
22-03-2007 ICT-mogelijkheden in de zorg. Symposium Dementie Update 2007. PAOG Dementie symposium, VUmc, Amsterdam (gastspreker).
30-05-2007 Kwaliteit van leven bij dementie in perspectief. 5e Landelijke studiedag Psy- chogeriatrie. Jaarbeurs, Utrecht. (Gastspreker en dagvoorzitter)
02-10-2007 Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun verzorgers in Ontmoetingscentra. Workshop op jaarlijks symposium voor Belangenbehar- tigers van Alzheimer Nederland, De Bilt (Gastspreker).
23-11-2007 Ontmoetingscentra: een uitkomst voor mensen met dementie en hun verzor gers. Symposium Kennis als openbaar bezet. VU medisch centrum, Amster dam
15-02-2008 Kwaliteit van leven bij dementie: Wat is het , wat doen we eraan en hoe meet je het? Geriatriedagen, WTC Rotterdam (Gastspreker)