print

Personal information

Anton (Ton)  van Balkom

Anton (Ton) van Balkom is als hoogleraar evidence-based psychiatrie en psychiater verbonden aan de afdeling psychiatrie en het EMGO Instituut van het VU-MC te Amsterdam. Hij is daarnaast werkzaam op de angstpolikliniek van GGZ Buitenamstel in dezelfde plaats. Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft diagnostiek, co-morbiditeit, behandeling, richtlijnontwikkeling en implementatie van deze richtlijnen op het gebied van de angst en stemmingsstoornissen. De bevindingen van dit onderzoek worden in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Vanuit zijn onderwijstaak aan het VU-MC heeft hij samen met Michiel Hengeveld in 2005 twee leerboeken psychiatrie geredigeerd, die momenteel door alle acht medische faculteiten worden gebruikt. Hij neemt deel aan de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie, participeert in de Commissie Beroepscode, de Commissie Complicatieregistratie en de Commissie Kwaliteitszorg van de NVvP, is voorzitter van de Multidisciplinaire Richtlijncommissie Angst en Depressie, neemt deel aan het Kenniscentrum Angst en Depressie, en is lid van de Raad van Toezicht van de Angst, Dwang en Fobie Stichting, de patiënten vereniging voor mensen met angststoornissen.


 Evidence-based psychiatry is the special subject of the chair of Anton van Balkom, MD, PhD. He conducted a large meta-analysis and several multi-centered randomized controlled trials in OCD, hypochondriasis, panic disorder and social phobia comparing antidepressants with cognitive-behavioural therapy and their combination in the short-term and long-term. This had led to international scientific publications and PhD dissertations. He is chair of the revision committee of the Netherlands multi-disciplinary guidelines for anxiety disorders (including OCD), chair of the Netherlands OCD Association, a recently founded network for research in OCD and vice-chair of the Netherlands Knowledge Center for Anxiety and Depression. He is member of the scientific board of de OCD patients organization in the Netherlands.Evidence-based psychiatry is the special subject of the chair of Anton van Balkom, MD, PhD. He conducted a large meta-analysis and several multi-centered randomized controlled trials in OCD, hypochondriasis, panic disorder and social phobia comparing antidepressants with cognitive-behavioural therapy and their combination in the short-term and long-term. This had led to international scientific publications and PhD dissertations. He is chair of the revision committee of the Netherlands multi-disciplinary guidelines for anxiety disorders (including OCD), chair of the Netherlands OCD Association, a recently founded network for research in OCD and vice-chair of the Netherlands Knowledge Center for Anxiety and Depression. He is member of the scientific board of de OCD patients organization in the Netherlands.