Projects

Project Ambient Assisted Living:

eCare@home - daily life management and monitoring system (platform/solution) for older adults with bipolar disorder or recurrent depression. 

De zorg aan ouderen met chronische psychiatrische problematiek steunt op twee uitgangspunten. Er is nadruk op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, maar ook op de tijdige opschaling van zorg.  De balans tussen deze uitgangspunten kan beter.  In het eCare@Home project, een Europees onderzoeksprogramma, onderzoeken we of moderne communicatiemiddelen daarbij kunnen helpen.  Via websites en mobiele toepassingen ondersteunen we  patiënten, betrokkenen en hulpverleners.  Het doel is om patiënten thuis zoveel mogelijk te “ontzorgen”.  Patiënten ontvangen een gebruiksvriendelijke tabletcomputer met toepassingen gericht op regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.  De tabletcomputer wordt daarnaast gebruikt voor online contact tussen de patiënt, betrokkenen en hulpverleners.  Daarmee wordt het eenvoudiger om opschaling van zorg te vragen, te adviseren en te bieden. De verwachting is dat dit de doelmatigheid van de behandeling vergroot.