print

Personal information

mr. dr. V.E.T. Dörenberg

Vivianne Dörenberg is als wetenschappelijk docent en onderzoeker gezondheidsrecht verbonden aan het VU medisch centrum, de rechtenfaculteit van de VU en in dat verband ook aan het interfacultaire samenwerkingsverband EMGO+. Zij heeft zich gespecialiseerd in het jeugdgezondheidsrecht en publiceert voornamelijk over knelpunten op het grensvlak van jeugdzorg en gezondheidszorg.