Publications

 

Sterkenburg, P.S. & Schuengel, C. (2010). Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag. Psychotherapie voor kinderen met een visuele en ernstig verstandelijke beperking. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 37(1/2), 24-38.

Schuengel, C., Sterkenburg, P.S., Jeczynski, P., Janssen, C.G.C., & Jongbloed, G. (2009)
Supporting affect regulation in children with multiple disabilities during psychotherapy: multiple case design study of therapeutic attachment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(2(apr)), 291-301. 
 
Schuengel, C., Oosterman, M. & Sterkenburg, P.S. (2009)
Children with disrupted attachment histories: Interventions and psychophysiological indices of effects. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health., 3(1), 1-10. 
 
Sterkenburg, P.S. & Schuengel, C. (2008)
Behandelprotocol ‘Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag’ (ITGG). In C. Braet & S. Bögels (Eds.) (Ed.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. (pp. 409-424). Amsterdam: Boom. 

Sterkenburg, P.S., Janssen, C.G.C. & Schuengel, C. (2008)
The effect of an attachment-based behaviour therapy for children with visual and severe intellectual disabilities.. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities., 21, 126-135.
Abstract
 
Sterkenburg, P.S., Schuengel, C. & Janssen, C.G.C. (2008)
Developing a therapeutic relationship with a blind client with a severe intellectual disability and persistent challenging behaviour.. Disability and Rehabilitation., 30(17), 1318-1327.

Arentz, G.M.H.J., Raemaekers, M., Sterkenburg, P.S. & Stolk, J. (2006). Care for people with intellectual disability who also have a visual impairment: A Train-the-trainers programme. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 19(3), 231.

Sterkenburg, P.S., Janssen, C.G.C. & Schuengel, C. (2006). The effect of an attachment-based behaviour therapy on challenging behaviour of visually and severe intellectually impaired children. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 19(3), 237.

Schuengel, C. & Sterkenburg, P.S. (2005). Gehechtheid als gemeenschappelijk terein voor psychotherapie en orthopedagogiek. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 31(19), 40-58. 

Sterkenburg, P.S. (2004). Behandeling van gecompliceerde rouw bij een veertigjarige visueel en verstandelijk gehandicapte man. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 31(3), 49-62. 

Sterkenburg, P.S. (2004). Testing a stress-attachment model of severe challenging behaviour (CB) in a blind child with a severe intellectual disability (ID) and a history of affective neglect. Journal of Intellectual Disability Research, 48, 314. 

Schneider, M.J., Foets, M., Raaijmakers, M.F., Casparie, A.F., Bakker, D.H. de, Dassen, Th.W.N., Janssen, C.G.C., Moorer, P., Sterkenburg, P.S. & Suurmeijer, Th.P.B.M. (2000). Continuïteit van zorg vanuit clientenperspectief: een nieuw meetinstrument. TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 78, 101-107. 

Sterkenburg, P.S., Schneider, M.J. & Janssen, C.G.C. (1997). Continuïteit in de zorg voor thuiswonende kinderen met een verstandelijke handikap. NTZ : Nederlands tijdschrfit voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 32(4), 222-239.

Book publication 

Joop Stolk, Trudy Arentz, & Paula Sterkenburg. Care with Vision: Understanding and helping people with an intellectual and visual disability. Doorn: Bartimeus Series. ISBN. 978-90-71534-99-7. http://www.bartimeus.nl/publicaties_shop_product/18076

Boekdeel

Serkenburg, P.S. & Schuengel, C. (2008). Behandelprotocol integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag. In C. Braet & S.M. Bögels (Eds.), Protocollaire behandelignen bij kinderen en adolescenten (pp. 409-424). Amsterdam: Boom.

Schuengel, C., Schipper, J.C. de & Sterkenburg, P.S. (2003). Hechtingsstoornissen en verstoorde gehechtheid. In S. Colijn, E.C.A. Collumbien, G. Lietaer & R.W. Trijsburg (Eds.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. 8.1.1-8.1.23). Utrecht: De Tijdstroom. 

Sterkenburg, P.S. & Lamers - Winkelman, F. (1998). Seksualiteit en seksualiteitsbeleving: mensen met een verstandelijke handicap. In Vademecum Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten (pp. 1900/1-1900/18).

Boekbespreking

Sterkenburg, P.S. (2010). Boekbespreking [Bespreking van het boek Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen; begeleiding en behandeling]. NTZ : Nederlands tijdschrfit voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 36(2), 147.

Sterkenburg, P.S. (2007). Onlosmakelijke band. De begeleiding van symbiotische ouder-kindrelaties in de gehandicaptenzorg [Bespreking van het boek Onlosmakelijke band. De begeleiding van symbiotische ouder-kindrelaties in de gehandicaptenzorg]. NTZ : Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 33(1), 44-46.

Rapport

Lamers - Winkelman, F. & Sterkenburg, P.S. (1997). Seksualiteit en seksueel misbruik. Leemten in de kennis met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap. : Bisschop Bekkers Instituut.