Advance Care Planning in primary care for frail elderly patients and their informal carers (WC2016-008)

Background

Starting date: 01/03/2016

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk verzorgenden van woonzorgcentra een eerste gesprek hebben met de bewoner (als opmaat voor ACP met de huisarts). De doelstellingen zijn: 1) De bestaande training en materialen bruikbaar maken voor zowel huisartsen praktijken als woonzorgcentra; 2) het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) ACP; 3) brede implementatie van ACP in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen. Eindproducten zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn, een trainingsmodule voor ACP, wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van ACP.

 

Voor verdere informatie over het project: klik hier

Voor verdere informatie over het Consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland: klik hier