Measuring and valuing Quality of life in older adults with the ASCOT NL (WC2014-006)

Background

Starting date: 01/07/2014

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. In plaats van in verzorgings- en verpleeghuizen ontvangen zij zorg in hun thuissituatie. Om de resultaten van deze zorg te evalueren, is het belangrijk om de kwaliteit van leven van deze ouderen te kunnen meten, vanuit een breder perspectief dan alleen gezondheid. 

ASCOT: Adult Social Care Outcomes Toolkit

In Engeland is recent vanuit filosofische benaderingen een instrument ontwikkeld (the Adult Social Care Outcomes Toolkit: ASCOT), om de resultaten van de care sector in termen van ‘kwaliteit van leven’ te kunnen meten.

Doel van het project

Ons doel is om een Nederlandse versie van dit instrument te ontwikkelen (ASCOT-NL), dat gebruikt kan worden voor beleidsbeslissingen rondom zorg voor ouderen in Nederland. Bijvoorbeeld voor benchmarking en kwaliteitsmonitoring door zorgaanbieders, aanbesteding van zorg door gemeenten, bepalen van individuele zorgtrajecten en als uitkomstmaat voor econonomische evaluaties van zorgprogramma's en interventies. 

Methode

Hiervoor zullen we de filosofische benaderingen die gebruikt zijn om de domeinen en antwoordcategorieën op te stellen kritisch toetsen aan de toepasbaarheid in de Nederlandse context. Deze analyse vullen we aan met een review van kwalitatief onderzoek naar aspecten die volgens ouderen belangrijk zijn voor hun kwaliteit van leven, en doen we kwalitatief onderzoek naar het perspectief van verschillende stakeholders (gemeenten, mantelzorgers, vertegenwoordigers ouderen, zorgaanbieders). Het doel van deze fase is om tot een set van kerndomeinen van de ASCOT te komen, met daarnaast enkele aanvullende domeinen die relevant zullen zijn afhankelijk van de toepassing. 

De domeinen die binnen ASCOT-NL kwaliteit van leven bepalen zullen gewogen worden aan de hand van het belang dat de algemene bevolking aan de domeinen hecht. We berekenen de wegingsfactoren met behulp van kwantitatief onderzoek waarin keuzes worden voorgelegd aan deelnemers van het onderzoek.

Tot slot gaan we na op welke manier de ASCOT-NL beleidsbeslissingen binnen de care sector kan ondersteunen, en richtlijnen ontwikkelen voor het gebruik van het instrument. Dit project zal resulteren in een instrument dat direct toepasbaar is om de resultaten van de care sector te evalueren en om beleidsbeslissingen voor zorg rondom ouderen die thuis wonen te ondersteunen.

Samenwerking en partners

Het project is ingebed bij de afdeling Metamedica (Vumc) en Gezondheidswetenschappen (VU), en valt onder het EMGO+ programma 'Quality of Care'. De onderzoekers werken samen vanuit hun achtergrond filosofie, epidemiologie, gezondheidseconomie en klinimetrie en gebruiken een mix van methoden uit deze disciplines om het instrument een solide basis te geven. Daarnaast werken we samen met onze maatschappelijke partners LOC zeggenschap in ZorgGGZ InGeest en het lectoraat Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen van Zuyd Hogeschool en Sevagram. 

Het project is gefinancieerd vanuit het NWO onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en gezondheid (319-20-001). 

Nederlandse vertaling ASCOT

De aan de Personal Social Services Research Unit ontwikkelde ASCOT is een toolkit met verschillende instrumenten. Wij hebben de '4 level self-completion' versie vertaald naar het Nederlands, waarbij we internationale richtlijnen voor het vertalen van vragenlijsten hebben gevolgd. De publicatie over de vertaling is hier te vinden; de vertaling zelf is verkrijgbaar via het PSSRU ASCOT team (ascot@kent.ac.uk). Na registratie is de vertaling voor niet-commerciele doeleinden vrij te gebruiken. 
Onder 'publicaties' zijn ook twee artikelen te vinden waarin we de validiteit en betrouwbaarheid van de ASCOT vergeleken hebben met de ICECAP-O en EQ-5D.