Assessing the efficacy of a psychosocial intervention on the reduction of fatigue in renal patients on dialysis (Fighting fatigue! (WC 2014-036))

Background

Starting date: 01/06/2014

Verschillende studies laten zien dat vermoeidheid zeer vaak voorkomt bij nierpatiënten die dialyseren. De prevalentie van vermoeidheid bij dialysepatiënten varieert van 60-97%. Deze vermoeidheid belemmert vaak de dagelijkse activiteiten en heeft daarmee een grote impact op de kwaliteit van leven van nierpatiënten.

Hoewel vermoeidheid vaak wordt gezien als een bijwerking van de nierziekte of dialyse, blijkt uit onderzoek dat ook gedragsmatige, psychologische- en omgevingsfactoren van invloed zijn op de ervaren vermoeidheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om factoren als stress, angst, somberheid, piekeren, copingstrategie, energieverdeling en sociale steun. De behandeling van vermoeidheid vraagt daarom niet alleen een medische maar ook een psychosociale aanpak.

Er zijn echter, voor zover bekend, wereldwijd geen psychosociale interventies rondom vermoeidheid bij dialysepatiënten beschreven. Dit terwijl er op basis van studies naar vermoeidheid bij onder andere kanker, chronische pijn, het chronisch vermoeidheidssyndroom, niet-aangeboren hersenletsel en spierziekten blijkt dat dergelijke interventies effectief kunnen zijn bij het omgaan met/ verminderen van vermoeidheid die door een samenspel van factoren veroorzaakt wordt. In deze studie onderzoeken we het effect van een psychosociale behandeling bij dialysepatiënten.