Effects on quality of life and family caregiving experience by the Namaste Care Family program for advanced dementia (WC2014-048)

Results

Starting date: 01/12/2014

De effecten van het Namaste Familieprogramma binnen het verpleeghuis
Het Namaste Familieprogramma verbeterde na 12 maanden het welbevinden (kwaliteit van leven) van verpleeghuisbewoners ten opzichte van bewoners die de gebruikelijke zorg kregen, tegen geringe extra kosten. Na zes maanden ervoeren naasten voor henzelf minder positieve ervaringen van het programma vergeleken met naasten uit de controlegroep. Bewoners die aan Namaste meededen, hadden minder bijkomende ziekten en voelden zich comfortabeler dan bewoners die niet aan het programma meededen. Het programma had geen effect op medicatie van de bewoners of op schuldgevoelens en ervaren zorglast bij naasten, of op conflicten tussen naasten en zorgmedewerkers.
In de interviews gaven familieleden aan door het Namaste Familieprogramma beter contact te krijgen met hun naaste met dementie en met zorgmedewerkers, en tijdens hun bezoek meer met hun naaste te doen. Sommige familieleden vonden het confronterend om aan de sessies mee te werken. Toch waardeerden alle familieleden het Namaste Familieprogramma zeer.
Zorgmedewerkers gaven in de interviews aan meer werkplezier door het programma te ervaren. Ook zagen zij positieve effecten van het programma op de bewoners (bijv. meer ontspannen, meer praten, meer lachen, minder onderlinge ruzie).


Pilotstudie: Het Namaste Familieprogramma bij thuiswonende mensen met dementie
Het Namaste Familieprogramma kan ook geschikt zijn voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. De naasten vonden het programma waardevol en de meesten van hen zagen meerwaarde voor hun familielid door deelname aan de sessies (bijvoorbeeld meer ontspannen, lachen). De vrijwilligers vonden het plezierig om de sessies aan te bieden. De naasten vonden tien sessies niet voldoende en gaven het belang aan van een plezierige tijd voor hun familielid met dementie. Sommige naasten ervoeren een tijdelijke verlichting van hun zorglast tijdens het programma als het door een vrijwilliger werd uitgevoerd.

 

Namaste symposium

Op vrijdag 22 maart 2019 zullen wij de resultaten van de studie presenteren op het Namaste symposium. Het symposium vindt plaats in de middag in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Naast interessante presenaties zijn er ook diverse leukem interactieve workshops. Geheel in Namaste-stijl zal het symposium gepaard gaan met een lekker hapje en drankje. Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden: https://forms.lumc.nl/lumc2/symposium-sigma-namaste

Save the date:/files/2239

U kunt de hand-outs en verslagen van de presentaties van het symposium vinden onder "Presentaties".

 

Pilot study - family questionnaires

The pilot study indicated that properties of the PES are satisfactory in some respects, and we consider to additionally use the GAIN for positive caregiver experience.