Understanding trajectories of counselling outside the medical context of people who have a wish to die (WC2012-009)

Objectives

Starting date: 07/06/2012

This research gives insight in a trajectory between developing a wish to die (often discussed with the physician and leading up to refused request for physician assisted dying) and the possible ending of ones life through non-medical suicide by researching clients of counsellors in cooperation with Stichting de Einder. The objectives of the research are:
 

 1. Which people choose for counselling focused on self-determination around life’s end or a non-medical suicide by a counsellor in cooperation with Stichting de Einder?
 2. What is the health situation of the client (including treatment history and treatment options)?
 3. What has lead to their choice for this kind of counselling (including the relationship with a possible request for physician assisted dying)?
 4. What does the counselling consist of?
 5. What is the result of the counselling?

 

Secondly this research can offer valuable information about the communication of requests for physician assisted dying between patient and physician and about reasons that patients might choose for a non-medical suicide. Information about the trajectory of counselling can also be valuable to the implementation of the position paper “The role of the physician in the voluntary termination of life’.

 

*********************************************************************************************************

 

Dit onderzoek wil inzicht geven in een traject tussen het ontwikkelen van een doodswens (die vaak besproken wordt met de huisarts en ook vaak leidt tot een afgewezen verzoek voor hulp bij zelfdoding) en de beëindiging van het leven zonder doktershulp die daar soms op volgt door het onderzoeken van cliënten van counselors die samenwerken met stichting de Einder. De onderzoeksdoelen zijn

 

 1. Welke mensen kiezen voor begeleiding voor zelfbeschikking rond het levenseinde door een counselor samenwerkend met stichting de Einder?
   
 2. Wat is de gezondheidstoestand van de persoon (inclusief behandelgeschiedenis en behandelopties)?
   
 3. Wat heeft bijgedragen aan de keuze om voor deze begeleiding te kiezen (inclusief de relatie met een mogelijk verzoek om hulp bij zelfdoding aan de huisarts)?
   
 4. Waaruit bestaat de begeleiding?
   
 5. Wat is het resultaat van de begeleiding?

 

Daarnaast kan dit onderzoek waardevolle informatie bieden over de communicatie van euthanasie en hulp bij zelfdoding tussen arts en patiënt en de redenen waarom de patiënt voor een zelfdoding zonder doktershulp kiest. Ten slotte kan informatie over het traject van begeleiding ook waardevol zijn voor de implementatie van het KNMG standpunt 'De rol van de arts bij het zelfgewilde levenseinde'.