Evaluation of the pilot project palliative home care among GPs in Amsterdam (PaTZ). (WC2010-051)

Background

Starting date: 00/00/2010

In 2010 is in Amsterdam gestart met het project PaTz (PAlliatieve ThuisZorg). PaTz is opgezet naar voorbeeld van het Gold Standards Framework (GSF) uit Engeland. Het doel van het GSF is het ontwikkelen van een kleinschalige lokale systematiek waardoor de organisatie en de kwaliteit van zorg voor patiënten en hun verzorgers in hun laatste levensjaar verbetert. In Engeland leidt GSF tot betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen, eerdere inzet van wijkverpleegkundige zorg bij palliatieve patiënten, hogere kwaliteit van palliatieve zorg en meer vertrouwen in het kunnen inschatten en bespreken van fysieke en psychosociale aspecten van de zorg.

 

Vier Amsterdamse huisartsengroepen en de wijkverpleegkundigen van diverse thuiszorgorganisaties, komen sinds 2010 tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun palliatieve patiënten en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolgens wordt voor alle palliatieve patiënten een zorgplan gemaakt en uitgevoerd, waarbij de wensen van de patiënt en diens netwerk centraal staan. De bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door de aanwezigheid van een IKC consulent palliatieve zorg. Eerste ervaringen met PaTz in Amsterdam zijn positief.

 

PaTz beschrijft een werkwijze die eenvoudig toepasbaar is in de dagelijkse praktijk van zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige. Dit bevordert de communicatie tussen partijen zodat de zorgverlening geoptimaliseerd wordt. PaTz is overal in Nederland bruikbaar en kan eenvoudig geïmplementeerd worden. Om verdere implementatie van PaTz te ondersteunen wordt dit onderzoek uitgevoerd.

 

Eindproducten van het onderzoek zijn:

  • een handleiding ten behoeve van implementatie van PaTz in Nederland
  • een train-de-trainer cursus.