Development of a screening tool for the measurement of positive health (WC2015-003)

Background

Starting date: 01/05/2015

Positieve Gezondheid

 

In 2011 werd een nieuw concept van gezondheid  geïntroduceerd door Machteld Huber en collegae: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical, and emotional challenges’ (BMJ 2001;343:d4163). Dit concept beschrijft gezondheid niet als een statische situatie, zoals de oude WHO definitie (1948), maar stelt functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. Dit concept werd op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek verder uitgewerkt en gecategoriseerd in zes hoofddimensies, inclusief 32 onderliggende aspecten van gezondheid. Deze dimensies zijn: Lichaamsfuncties, Mentale functies & -beleving, Spirituele / existentiële  dimensie, Kwaliteit van Leven,  Sociaal-maatschappelijke participatie en Dagelijks functioneren. Gezamenlijk worden deze zes dimensies ‘Positieve Gezondheid’ genoemd. 

Het nieuwe concept 'positieve gezondheid' is niet makkelijk te vertalen naar de directe zorg en welzijnspraktijk en er is geen meetinstrument beschikbaar om dit concept te meten.