Actieonderzoek Vrijheidsbeperking (WC2014-17)

Background

Starting date: 01/01/2017

Voor meer informatie, neem contact op met Nienke Bekkema: n.bekkema@vu.nl

Wat is het Actieonderzoek Vrijheidsbeperking?
Clasien de Schipper, Brenda Frederiks, Nienke Bekkema, Alistair Niemeijer

Een veilig leven zonder of met zo min mogelijk vrijheidsbeperking en zelf keuzes maken over je leven. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor een goede kwaliteit van bestaan van cliënten, zoals ook beschreven in de kwaliteitsagenda voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, 2016. Het Actieonderzoek Vrijheidsbeperking is een nieuwe methodiek om medewerkers te helpen om met andere ogen naar hun eigen praktijk van vrijheidsbeperking te kijken. Door het observeren bij collega afdelingen ontwikkelen begeleiders ideeën voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. De methodiek stimuleert bewustwording van vrijheidsbeperking en -vergroting van professionals door bij de buren te kijken èn te reflecteren op het eigen werk. Inmiddels hebben vijf instellingen meegedaan en starten in het najaar twee nieuwe VG instellingen.


Wat levert het op voor organisaties en begeleiders?

Voor organisaties

Voor begeleiders

Innovatie en kwaliteitsverbetering van onderop.

De methodiek is actie, er wordt geleerd door te doen.

Stimuleert empowerment: maakt gebruik van de kracht en kennis die er al is op de werkvloer.  

 

Creëert een veilige leercultuur waarbinnen begeleiders zelf gaan observeren en in groepsverband brainstormen over casuïstiek rondom vrijheid.

Stimuleert de lerende en reflecterende professional, èn de lerende en reflecterende organisatie.

Is laagdrempelig, richt zich niet op voorlopers, maar op alle begeleiders in een organisatie.

Vergroot het inzicht in vrijheidsbeperking in dagelijkse situaties op de werkvloer

Vergroot het inzicht van begeleiders in het begrip vrijheidsbeperking.


Stappen binnen de methodiek:

  1. Training, begeleiding en coaching van begeleiders door de Universiteit in een onderzoekende houding: observatie van vrijheidsbeperking/vergroting en reflectie over vrijheid.
  2. Begeleiders gaan observeren bij collega woningen: hoe gaan zij om met vrijheid? Welke vrijheid beperkende maatregelen zie je en welke goede voorbeelden om vrijheidsbeperking te voorkomen?
  3. Begeleiders reflecteren in een denktank bijeenkomst op wat ze hebben gezien: hoe kunnen vrijheidsbeperkingen worden teruggedrongen en welke goede voorbeelden kunnen breder worden gedeeld?
  4. Begeleiders formuleren samen met de onderzoekers van het VU/VUmc adviezen voor collega’s en management die worden gebundeld, gepubliceerd en gepresenteerd aan de organisatie en Raad van Bestuur.

 

Resultaten Actieonderzoek Vrijheidsbeperking VU/VUmc

VU en VUmc onderzoeken in nauwe samenwerking het effect van de methodiek op begeleiders. Resultaten van de eerste projecten staan beschreven in handreikingen voor Cordaan, stichting Prisma, WVO zorg en Zorggroep Tangenborgh. Meer resultaten worden dit jaar verwacht. Enkele reacties en observaties van begeleiders: