The cost-effectiveness of exergaming

Presentations

Starting date: 02/02/2016

Oproep dagcentra voor deelname aan het Exergaming project

Er is steeds meer erkenning van het belang van beweegactiviteiten, ook voor mensen met dementie! Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve manier waarop mensen met dementie veilig en plezierig kunnen bewegen, met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. Het VUmc onderzoekt de komende tijd de (kosten)effectiviteit van exergaming voor mensen met dementie en hun mantelzorger. We zijn op zoek naar dagcentra die deel willen nemen aan dit onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek vindt plaats in dagcentra voor mensen met dementie. We gaan deelnemers in dagcentra die exergaming gebruiken vergelijken met deelnemers in andere dagcentra die gebruikelijke activiteiten doen. Wanneer een dagcentrum zich aanmeldt voor deelname, wordt er door middel van een loting bepaald of het centrum exergaming gaat aanbieden of alleen gebruikelijke activiteiten blijft aanbieden.

Het project is gericht op interactief fietsen. De deelnemers fietsen op een hometrainer, gekoppeld aan een scherm waarop een virtuele omgeving te zien is. Deelnemers in de exergaming centra worden gevraagd minimaal twee keer per week mee te doen met de exergaming activiteiten.

In alle centra worden gegevens over de deelnemers bij aanvang, na drie en zes maanden verzameld in de vorm van interviews en testjes. We kijken onder meer naar het functioneren en welbevinden van de deelnemers, en naar hun motivatie voor beweegactiviteiten.

Wat wordt er van u verwacht?

  • Dat u bereid bent om mee te doen aan een loting voor deelname in een exergaming groep of groep die gebruikelijke activiteiten aanbiedt. Indien u al exergaming aanbiedt en nog een dagcentrum heeft zonder exergaming, dan kunt u deze twee locaties opgeven voor de loting (één van de twee gaat dan meedoen in het onderzoek). Indien u nog geen exergaming aanbiedt dan moet u bereid zijn de exergaming apparatuur (met korting) aan te schaffen of te leasen. 
  • Dat er op uw locatie een project coördinator is, die de uitvoering van de interventie begeleidt en die contactpersoon is voor het onderzoek. Voor deze contactpersoon is een bescheiden vergoeding beschikbaar. 
  • Dat periodiek wordt bijgehouden aan welke beweegactiviteiten de deelnemers meedoen in uw centrum.

Wat zijn de voordelen?

  • U bent één van de eerste dagcentra die exergaming gaat toepassen onder zeer goede begeleiding van professionals en volgens de nieuwste inzichten. 
  • U kunt exergaming apparatuur met korting leasen of aanschaffen. 
  • U helpt mee aan toename van kennis in de praktijk en meer kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Voorbeelden exergaming software:

- Silverfit Mile - https://www.youtube.com/watch?v=M7-63nT7fEw
- Fietslabyrint - https://www.youtube.com/watch?v=WhR9xnAKK8w
- Praxfit - https://www.youtube.com/watch?v=UhFShFF45rU
- Difiets - https://www.youtube.com/watch?v=mWXM-4TWNJ0

Aanmelden

U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Wilt u graag deelnemen of zou u meer informatie willen ontvangen over het project? Dan kunt u contact opnemen met:

- Joeke van der Molen, Promovenda. Email: j.vandermolen@vumc.nl
- Dr. Franka Meiland, Projectleider. Email: fj.meiland@vumc.nl