Overtreatment with antidepressant medication. Why? A qualitative study. (WC2014-060)

Background

Starting date: 01/10/2014

In Nederland gebruikten in 2013 bijna een miljoen mensen antidepressiva.  De meeste antidepressiva worden voorgeschreven in de eerste lijn voor angst- of depressieve stoornissen. Het grote aantal gebruikers roept de vraag op of er geen sprake is van overbehandeling met deze medicatie. Weliswaar komen angst- en depressieve stoornissen frequent voor, maar omdat slechts een deel van de patiënten antidepressiva gebruikt, is de prevalentie van huidige angst- en depressieve stoornissen geen afdoende verklaring voor de omvang van het antidepressivagebruik.

Voor het voorschrijven van de middelen bestaat meestal wel een goede reden: slechts in 5,4% van de gevallen was er geen rechtvaardiging te vinden voor het antidepressivagebruik van een patiënt in de eerste lijn (Piek et al., 2011). Ongeveer 30% van de patiënten die starten met een antidepressivum blijkt het middel langer dan een jaar te gebruiken, hetgeen overeen komt met circa 300.000 mensen. Dit roept de vraag op of veel mensen de middelen niet te lang gebruiken. Richtlijnen raden namelijk aan om antidepressiva na een half jaar tot een jaar af te bouwen. Over de redenen voor langdurig gebruik is nog weinig bekend. Dit project probeert daar meer inzicht in te krijgen.

 

Piek E, Van der Meer K, Hoogendijk WJG, Penninx BWJH, Nolen WA.. Most Antidepressant Use in Primary Care Is Justified; Results of the Netherlands Study of Depression and Anxiety. Plos One 2011; 6(3).