Guides to social participation (WC2012-057)

Publications

Starting date: 01/12/2012

 Begeer, S., Dik, M., voor de Wind, M. J., Asbrock, D., Brambring, M., Kef, S. (2014) A new look at Theory of Mind in children with ocular and ocular-plus congenital blindness. Journal of Visual Impairment & Blindness, p.17-27.

Schuengel, C., Schipper, J.C. de, Sterkenburg, P.S. & Kef, S. (2013). Attachment, intellectual disabilities and mental health: research, assessment and intervention. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 26(1), 34-46.

Interviews:

  • Van Brussel, M. (2013) Kinderen opvoeden? Waarom niet? Wens om vader of moeder te worden vaak geen realiteit. Anders Bekeken. Ledenmagazine van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. p.6-9.  S. Kef
  • De Winter, K. (2013) Tot over je ogen. Een partner vinden gaat niet altijd vanzelf. Anders Bekeken. Ledenmagazine van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. p.10-12  S. Kef


 

Schuengel, C., Kef, S., Damen, S. & Worm, M. (2012). Attachment representations and response to video-feedback intervention for professional caregivers. Attachment and Human Development, 14(2), 83-99.
 

Damen, S., Worm, M., Kef, S., Janssen, H.J.M. & Schuengel, C. (2011). Effects of video-feedback interaction training for professional caregivers of children and adults with visual and intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 581-595.
 

Schuengel, C., Kef, S., Damen, S. & Worm, M. (2010). 'People who need people': attachment and professional caregiving. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 38-47.
 

Schuengel, C., Kef, S., Damen, S. & Worm, M. (2010). ‘People who need people’: Attachment and professional caregiving. Journal of Intellectual Disability Research, 54(suppl. 1), 38-47.
 

Kef, S. (2009). De volgende stap: Ouderschap. FOVIG nieuws, 23(4), 15-17.
 

Kef, S. (2009). Jongeren in het regulier middelbaar onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding. FOVIG nieuws, 23(1), 12-15.
 

Kef, S. (2009). Onderzoek naar autonomie bij jongeren. FOVIG nieuws, 23(3), 16-18.
 

Kef, S. (2009). Onderzoek naar goed contact. FOVIG nieuws, 23(2), 11-13.
 

Damen, S. & Kef, S. (2008). Meer oog voor blinden. Effecten van het interventieprogramma Contact. Markant. Tijdschrift voor maatschappelijke activering, 5, 16-18.
 

Dirks, E., Wieferink, K., Kef, S., Wenners-Lo-A-Njoe, V. & Uilenburg, N. (2008). Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking. Van Horen Zeggen, 49(6), 15-18.

Kef, S. & Van Berlo, W (2008). 3.19 Visuele beperkingen. In: W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt & N. van Son-Schoones (Eds.), Seksualiteit bij ziekte en beperkingen (pp. 362-370). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Kef. S. (2009). Tussenmenselijke interacties en relaties bij slechtziende jongeren. In P.L. Looijestijn & G. van Delden (Red.), Handboek Visueel Profiel – een ICF geïnspireerde werkwijze over visuele waarneming, slechtziendheid en visuele revalidatie. Koninklijke Visio, Huizen. Publicatie op www.visueelprofiel.nl, ISBN: 90-74641-10-5.

Kef, S. (1997). The Personal Network of Blind and Visually impaired Adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 3, p.236–244.

Kef, S., Hox, J.J & Habekothe, H.T. (2000). Social networks of visually impaired and blind adolescents. Structure and effect on well-being. Social Networks, 22, p.73–91.

Kef, S. (2002). Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, p.22-37.

Leeuw, E.D. de, Hox, J.J. & Kef, S. (2003). Computer assisted self-interviewing tailored for special populations and topics. Field Methods, 15 (3) p. 223-251.

* Kef, S. & Dekovic, M. (2004). The role of parental and peer support in adolescents well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of Adolescence, 27, p. 453-466.

* Kef, S. & Bos, H. (2006). Love is blind: Sexual behavior and psychological adjustment of adolescents with blindnes. Sexuality and Disability, 24 (2), p. 89-100.

Kef, S. & Tielen, L. (2008). Touch of love; research on dating, courtship and sexual experiences of Dutch youth with visual impairments. Proceedings of the 9th International Conference on Low Vision, Vision 2008; Montreal, Canada.

Kef, S. (1999). Outlook on relations.Personal networks and psychosocial characteristics of visually impaired adolescents. Amsterdam: Thela Thesis.(proefschrift).

 

more publications and thesis of students which collect many more results of previous projects in this ongoing study (started in 1994) can be found and downloaded at the menu publications on www.psy.vu.nl/verderkijken