The effects and costs of preventive cognitive therapy plus usual care for remitted primary care patients with major depression versus usual care. (WC2009-080)

Background

Starting date: 01/05/2011

 

Het aantal patiënten met recidiverende depressie in Nederland is groot. Dit recidiverende karakter brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee. Het langdurig gebruik van antidepressiva is onder andere vanwege de lage therapietrouw, de bijwerkingen en de grote kans op terugval na staken van de medicatie, niet geschikt als onderhoudstherapie.

 

Preventieve cognitieve therapie bij patiënten die 4 of meer depressieve episodes doorgemaakt hebben en nu in de herstelde fase verkeren, werkt bewezen beschermend voor de duur van minimaal 5,5 jaar (Bockting et al, 2005, 2009).

 

Om deze therapie voor patiënten beter toegankelijk te maken, in een vertrouwde omgeving, met een persoonlijke aanpak en zonder wachtlijsten wordt deze therapie door een relatief goedkope GGZ-praktijkondersteuner in de eerste lijn toegepast. Deze doelmatigheidsstudie beoogt naast de effectiviteit, ook de kosteneffectiviteit van deze therapie in kaart te brengen.