Intervention for Moroccan children with behavioral problems: evaluation of an intervention and proposal for implementation (WC2009-040)

Background

Starting date: 01/05/2009 Externaliserende gedragsstoornissen, die veelal gepaard gaan met delinquent gedrag, komen even vaak voor bij kinderen van Marokkaanse komaf als bij autochtone kinderen. Marokkaanse kinderen profiteren minder van behandeling van deze stoornissen(Zwirs 2006). Deze onderbehandeling houdt verband met de moeizame aansluiting van de hulpverlening bij deze gezinnen, de schaamte bij ouders voor het antisociaal gedrag, een gebrek aan informatie over de mogelijkheden van hulpverlening en een andere opvatting over agressief en antisociaal gedrag. Voor behandeling van kinderen van Marokkaanse komaf met gedragsproblemen en/of politiecontacten is een interventie nodig die aansluit bij deze doelgroep. Parental Management Training Oregon (PMT-O) is een effectief bewezen interventie bij verschillende etnische groepen in de Verenigde Staten en Noorwegen. PMTO is gericht op ouders van kinderen tussen de vier en twaalf jaar met ernstige gedragsstoornissen en beoogt verdere ontsporing richting antisociaal gedrag en criminaliteit te voorkomen. Doel van deze studie is dan ook PMTO te implementeren en evalueren.