Development of a Dutch diabetes risk score

Publications

 Alssema M, Feskens EJ, Bakker SJ, Gansevoort RT, Boer JMA, Heine RJ, Nijpels G, Stehouwer CDA, van der Kraan M, Dekker JM. Finse vragenlijst redelijk goede voorspeller van het optreden van diabetes in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskunde 2008;152:2418-24.

Riet E van 't, Alssema M, Nijpels G, Dekker JM. Schatting van het individuele risico op diabetes: niet op grond van overgewicht alleen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008; 152; 2385-8.